Eco.Geo.Invest
34-452 Ochotnica Dolna os. Dłubacze 162 B
e-mail: eco.geo.invest@gmail.com
tel./fax 18/26-26-034, 507-023-816

Firma “Eco.Geo.Invest” powstała w związku z rosnącym zapotrzebowaniem na usługi w sektorze nowych technologii w inżynierii środowiska, nowych inwestycjach w budownictwie a także wychodząc naprzeciw rosnącemu zapotrzebowaniu na usługi geotechniczne, zarówno w regionie Małopolski jak również całej południowej Polski. Podstawowym założeniem działania naszej Firmy są usługi w trzech sektorach tj.

Pracownicy naszej firmy to absolwenci Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica, Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie posiadający zarówno odpowiednie przygotowanie merytoryczne jak również wieloletnie doświadczenie i uprawnienia do wykonywania pracy w powyższych sektorach.

Zakres działań:

ecogeoinvest

Logo PROW kolor NOWY 2018