Eco.Geo.Invest
34-452 Ochotnica Dolna os. Dłubacze 162 B
e-mail: eco.geo.invest@gmail.com
tel./fax 18/26-26-034, 507-023-816

Programy Usuwania Azbestu

Od 2009 do 2017 roku wykonaliśmy 30 inwentaryzacji, aktualizacji inwentaryzacji oraz programów usuwania azbestu. Na ich opracowanie, w imieniu Gmin, uzyskaliśmy dofinansowanie z Ministerstwa Gospodarki (od 2016 z Ministerstwa Rozwoju).

W ramach powyższych działań opracowujemy bezpłatnie wniosek o dofinansowanie, a po otrzymaniu dofinansowania:

– przeprowadzamy szczegółową inwentaryzację azbestu na terenie Gminy wraz z ocena stanu technicznego wyrobów (spis z natury)

– wprowadzamy i aktualizujemy dane w Bazie Azbestowej

– sporządzamy warstwy obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Rozwoju (dane przestrzenne w formacie .shp*)

– występujemy w imieniu Gminy do właściwych organów (RDOŚ i PWIS) o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

– opracowujemy Program Usuwania Azbestu

– przygotowujemy niezbędne dokumenty do rozliczenia zadania w instytucji finansującej

W latach ubiegłych zaufały nam następujące Gminy:

 1. Gmina Jordanów
 2. Gmina Czarny Dunajec
 3. Gmina Laskowa
 4. Miasto Mszana Dolna
 5. Gmina Krościenko n/D
 6. Miasto Nowy Targ
 7. Miasto Limanowa
 8. Gmina Czorsztyn
 9. Gmina Bukowina Tatrzańska (pomoc w realizacji)
 10. Gmina Nowy Targ (opracowanie wniosku i uzyskanie dotacji)
 11. Gmina Jodłownik
 12. Gmina Kamienica
 13. Gmina Ropa
 14. Gmina Uście Gorlickie
 15. Miasto i Gmina Bobowa (pomoc w realizacji)
 16. Gmina Lipinki
 17. Gmina Sękowa
 18. Gmina Szczawnica
 19. Gmina Słopnice
 20. Gmina Raciechowice
 21. Gmina Podegrodzie
 22. Gmina Lisia Góra
 23. Gmina Bolesław
 24. Gmina Stubno
 25. Gmina Raba Wyżna
 26. Gmina Biały Dunajec
 27. Gmina Ciężkowice
 28. Gmina Mędrzechów
 29. Gmina Pcim
 30. Gmina Tokarnia